Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2019/05/17 12:00:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

 1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym jest Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach, 40-870 Katowice Al. Bolesława Krzywoustego 11 – e mail: sekretariat@sp58katowice.pl
 2.  Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Agata Krystek-Jadwiżuk, e‑mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl  tel. (32) 606 13 23
 3. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym są gromadzone i przetwarzane w celu niezbędnym do promocji, rekrutacji oraz weryfikacji zawodników a także wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Przetwarzanie danych może także obejmować publikację wizerunku zawodnika (strona internetowa organizatora oraz Facebook), imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik.
 5. Dane mogą zostać przekazane do Państwa trzeciego ze względu na to że serwery serwisu Facebook, znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać standardów ochrony obowiązujących w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pani/a dane mogą zostać przetransferowane przez serwis Facebook, na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 9. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy w przypadku osoby, która decyduje się na udział w niniejszych zawodach sportowych oraz jej rodzica.
 10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 12. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 17
Pozostało 83 wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 17 / 100
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2019-05-17 12:00
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość